product_bg42

produktu

  • Booster pump with Optional remote control

    Pomocné čerpadlo s voliteľným diaľkovým ovládaním

    Keď je potrebné zväčšiť výtlačnú dĺžku, je možné do výtlačného potrubia pridať samostatné posilňovacie čerpadlo/zdvíhaciu stanicu. Tým sa zabezpečí produktivita počas celej požadovanej dĺžky vykládky. RELONG Pomocné čerpadlá/prečerpávacie stanice je možné použiť, keď sa vyžaduje čerpanie nad maximálnu výtlačnú vzdialenosť bagrovacieho čerpadla. Vďaka viacerým posilňovacím čerpadlám/zdvíhacím staniciam vo výtlačnom potrubí je možné materiál vybagrovať na míle ďaleko!