9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

správy

Všeobecne sa klasifikácia čerpadiel vykonáva na základe ich mechanickej konfigurácie a princípu ich činnosti.Klasifikácia čerpadiel hlavne rozdelená do dvoch hlavných kategórií:

odstredivé čerpadlo.) 1.) Dynamické čerpadlá / Kinetické čerpadlá

Dynamické čerpadlá dodávajú kvapaline rýchlosť a tlak, keď sa pohybuje okolo alebo cez obežné koleso čerpadla a následne premieňajú časť tejto rýchlosti na dodatočný tlak.Nazývajú sa tiež kinetické čerpadlá Kinetické čerpadlá sú rozdelené do dvoch veľkých skupín a sú to odstredivé čerpadlá a objemové čerpadlá.

Klasifikácia dynamických čerpadiel
1.1) Odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlo je rotačný stroj, v ktorom sa dynamicky vytvára prietok a tlak.K zmenám energie dochádza v dôsledku dvoch hlavných častí čerpadla, obežného kolesa a špirály alebo puzdra.Funkciou plášťa je zhromažďovať kvapalinu vypúšťanú obežným kolesom a premieňať časť kinetickej (rýchlostnej) energie na tlakovú energiu.

1.2) Vertikálne čerpadlá
Vertikálne čerpadlá boli pôvodne vyvinuté na čerpanie studní.Veľkosť vrtu vrtu obmedzuje vonkajší priemer čerpadla a tak riadi celkovú konštrukciu čerpadla.2.) Objemové čerpadlá / Objemové čerpadlá

2.) Objemové čerpadlá / Objemové čerpadlá
Objemové čerpadlá, pohyblivý prvok (piest, piest, rotor, lopatka alebo ozubené koleso) vytláča kvapalinu z telesa čerpadla (alebo valca) a súčasne zvyšuje tlak kvapaliny.Takže objemové čerpadlo nevyvíja tlak;produkuje iba tok tekutiny.

Klasifikácia objemových čerpadiel
2.1) Piestové čerpadlá
V piestovom čerpadle sa piest alebo piest pohybuje hore a dole.Počas sacieho zdvihu sa valec čerpadla naplní čerstvou kvapalinou a výtlačný zdvih ho vytlačí cez spätný ventil do výtlačného potrubia.Piestové čerpadlá môžu vyvinúť veľmi vysoké tlaky.Pod týmto typom čerpadiel sú plunžerové, piestové a membránové čerpadlá.

2.2) Čerpadlá rotačného typu
Rotor čerpadla rotačných čerpadiel vytláča kvapalinu buď otáčaním alebo rotačným a obežným pohybom.Mechanizmy rotačného čerpadla pozostávajúce z krytu s tesne namontovanými vačkami, lamelami alebo lopatkami, ktoré poskytujú prostriedky na dopravu tekutiny.Lopatkové, zubové a lamelové čerpadlá sú objemové rotačné čerpadlá.

2.3) Pneumatické čerpadlá
Na pohyb kvapaliny v pneumatických čerpadlách sa používa stlačený vzduch.V pneumatických ejektoroch stlačený vzduch vytláča kvapalinu z tlakovej nádoby s gravitačným napájaním cez spätný ventil do výtlačného potrubia v sérii nárazov s odstupom času potrebného na opätovné naplnenie nádrže alebo prijímača.

 

 

 


Čas odoslania: 14. januára 2022